به روزرسانی سفارشات در سیمو


وضعیت سفارشات در سیمو مطابق با تغییرات وضعیت در گیت وی به صورت آنلاین می باشد.

تاریخ آخرین به روز رسانی : جمعه 3 آبان 1392 ساعت '0:0