جهت عضویت در سیمو ، فرم ذیل را تکمیل نمایید.

قیمت پنل پستی سیمو با هزینه فعالسازی پست 100 هزار تومان می باشد که به مناسبت افتتاح سیستم خرید پستی سیمو، با 40 درصد تخفیف 60 هزار تومان می باشد.

لطفا پس از واریز مبلغ فوق به یکی از شماره حسابهای ذیل نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.

شماره حساب شماره کارت بانک
۰۳۰۲۹۹۱۲۳۰۰۰۳ ۶۰۳۷۹۹۱۸۰۸۵۹۱۲۹۵ بانک ملی ایران – سیبا
۹۶۰۱-۸۰۰-۱۰۴۲۵۶۷-۱ ۶۲۱۹۸۶۱۰۰۵۷۸۴۸۴۷ بانک سامان

حساب های ملی و سامان هر دو به نام “ فرشاد شمشاد ” مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک جهان سیستم ایرانیان می باشد.